Jeu de boules

Jeu de boule baan

In het park tussen de Achtersloot en de Hoepelmaker bij de kinderboerderij vinden verschillende activiteiten plaats voor bewoners in Achterveld:


Jeu de boules

Een aantal bewoners speelt wekelijks een potje jeu de boules, in de zomermaanden meestal op de woensdagavond en in de wintermaanden op de woensdagmiddag.

Er is een whatsappgroep waarin er onderling afspraken worden gemaakt wanneer er gespeeld wordt. Aanmelden voor de whatsappgroep kan via achterveldactief@gmail.com